Oprogramowanie statystyczne

statystyka do prac naukowych statystyka do prac naukowychFirmy oferujące zbieranie i analizę danych muszą posiadać odpowiednie zaplecze oprogramowania ułatwiającego analizę tych danych.
Ponad to muszą odpowiednio zaprojektować eksperyment czy też badanie do potrzeb danego zadania. Wszystko to po to aby prześledzić i wykazać korelację między zmianami danych w zebranym zbiorze statystycznym.

Im wiece znajdzie się relacji między poszczególnymi danymi tym łatwiej przewidzieć zmiany dla przyszłych danych, a co za tym idzie przedstawiona analiza statystyczna będzie bardziej wartościowa.

Wikipedii - definicja metody naukowej

Jako metodę naukową rozumie się: całokształt sposobów badawczego docierania do prawdy i pojęciowego przedstawiania jej, sposób uzyskiwania materiału naukowego do prowadzenia badań. W pierwszym znaczeniu metoda naukowa to ogół czynności i sposobów niezbędnych do rozwiązywania problemów naukowych, do tworzenia prac naukowych i do oceny wyników tych działań. W jej obrębie mieści się metoda badań naukowych, rozumiana jako sposób zdobywania materiałów do badań, stanowiących podstawę do opracowania teoretycznego, do rozwiązania problemu naukowego, a w końcu ? do napisania pracy naukowej.
Metody badań stosowane do rozwiązania określonego problemu nazywane są metodami roboczymi.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_naukowa

Metody badań

Dane do analiz zbiera się różnymi metoda, a najpopularniejszą z nich są ankiety. Ale czemu w ogóle zbiera się dane? Ponieważ statystykę stosuje się do opisu działań masowych na dużym i reprezentatywnym zbiorze danych. Wracając do ankiet to jest to metoda badania na określonej grupie, która odpowiada na pytania ankietowe. Wyniki tych badań ankietowych są zbierane i wprowadzane do programu.

Kolejno dane są analizowane przez zespół statystyków, aby uzyskać z nich potrzebne informacje i zależności.

O szczegółach tych procesów można poczytać w sieci, ponieważ metody statystyczne są dość obszerne, ciężko byłoby je tutaj zamieścić..